Tolerance mezi náboženstvími

 

Sbližování lidí všech vyznání
V době, kdy se spory mezi náboženstvími zdají nepřekonatelné, je prosté a mocné poselství Sri Chinmoye o jednotě všech vyznání výjimečně důležité. Sri Chinmoy zasvětil svůj život stavění mostů mezi duchovními tradicemi a jeho filozofie říká: „Každé náboženství je neselhávající cestou vedoucí k věčné Pravdě a je skutečným projevením této Pravdy.“

Video

V roce 1972 Sri Chinmoy přijal z rukou papeže Pavla VI. Papežskou medaili. Zrodilo se laskavé a velice důležité přátelství. Na závěr tohoto srdečného setkání Svatý Otec řekl: „Děkuji Vám, děkuji Vám, děkuji Vám… Vaše poselství a moje poselství jsou totožná. Až oba opustíme tento svět, opět se setkáme.“ Tato návštěva byla pro Sri Chinmoye prvním významným ujištěním jeho vize a úsilí o jednotu mezi všemi náboženstvími světa.

Interfaith Sri Chinmoy 1.jpg Mother Teresa - Sri Chinmoy.jpg

V průběhu let následovala nesčetná setkání s dalšími osobnostmi světových vyznání, mezi nimiž byla Matka Tereza, papež Jan Pavel II., Pir Vilayat Khan, arcibiskup Desmond Tutu, řada představitelů buddhistických a hinduistických směrů, muslimské i židovské víry. Tyto často historické schůzky rozpouštějící kulturní a náboženské bariéry, názorně ukázaly schopnost jednotlivých vyznání podat si ruce a spojit svá srdce na cestě k harmonickému světu.

Parliament of Religions 1993 Sri Chinmoy.jpg Sri Chinmoy - Pope.jpg

Během svých cest Sri Chinmoy inicioval řadu multikulturálních a mezináboženských setkání zasvěcených míru. Podobná setkání dobré vůle a tiché meditace uspořádal také pro vedoucí
představitele a parlamenty různých zemí. Pro své neúnavné úsilí o jednotu mezi náboženstvími byl Sri Chinmoy požádán, aby symbolicky zahájil řadu významných událostí, jako například ceremoniál k 50. výročí založení OSN v katedrále Sv. Jana v New Yorku. Tichou meditací zahájil také historicky největší setkání duchovních a náboženských představitelů - jubilejní Parlament světových náboženství v Chicagu roku 1993 a o jedenáct let později čtvrtý Parlament světových náboženství v Barceloně.

Sri Chinmoy Sri Lanka Ambassador of Universal Peace Award.jpg Interfaith Sri Chinmoy.jpg

Sri Chinmoy získal za svou práci pro porozumění a toleranci mezi světovými náboženstvími četná ocenění, mezi něž patří:

  • Viswa Sama Duta - Ambassador of Universal Peace Award, uděleno mnišským řádem Asgirya na Sri Lance: “Za zasvěcenou službu, hlubokou oddanost míru a práci pro mír a blaho lidstva… Díky vašemu poselství duchovního rozvoje a práci, kterou děláte pro světový mír, vás můžeme považovat za skutečného buddhistu.”
  • Zlatá papežská pečeť, udělena papežem Pavlem VI.
  • Doktor filozofie náboženských věd, titul udělený děkanem Univerzity Sv. Marka v Minnesotě
  • India’s Peace-Service-Tree Award, uděleno katedrou Náboženských studií Floridské mezinárodní univerzity
  • - Messenger of the Millennium Award, uděleno katedrou Teologie a náboženských studií Univerzity Sv. Jana v New Yorku
  • The Pluralism Project at Harvard University Honours Sri Chinmoy, cena udělena Harvardskou univerzitou
  • Kings College of Cambridge University Honours Sri Chinmoy, uděleno děkanem Georgem Patissonem: „Darem Sri Chinmoye je být nástrojem k tomu, aby lidská srdce povznesl k hlubší úctě k Bohu, od něhož pochází všechny myšlenky na mír. Má čistého a pokorného ducha…”

Vlastními slovy…
„Duchovnost neznamená pouhou toleranci. Není to ani pouhé přijetí. Je to pocit univerzální jednoty. Náš duchovní život pevně a s jistotou buduje základy jednoty v mnohosti. Duchovnost neznamená pouhou vlídnost k jiným vírám v Boha. Je to naprosté uznání a přijetí víry ostatních jako své vlastní.“

„Narodil jsem se v hinduistické rodině, ale nyní je mým jediným náboženstvím láska k Bohu a služba Bohu. Láska k Bohu zahrnuje všechna náboženství: křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám a ostatní. Narodil jsem se jako hinduista, ale jsem milovník Boha a miluji všechna náboženství a všechna je považuji za svá vlastní.“

Memorial Sri Chinmoy.JPG Memorial Sri Chinmoy 1.JPG

Přes 700 představitelů a velvyslanců OSN a dalších osobností se shromáždilo v newyorském sídle OSN, aby vzdalo poslední úctu životu a dílu Sri Chinmoye, duchovního učitele a filozofa míru, který zemřel ve věku 76-ti let dne 11. října 2007 v New Yorku.