Boží Velikost a Boží Dobrota

002.jpgPoezie v této knize je jen jedním z mnoha způsobů, jakým se snaží Sri Chinmoy inspirovat hledající k novému pohledu k výšinám poznání a nalezení vnitřní moudrosti.

1.
God, Your Greatness        
Has confused me.         

God, Your Goodness        
Has illumined me.        

Bože, Tvá Velikost
mě zmátla.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvítila.

2.
God, Your Greatness        
Has entangled me.        

God, Your Goodness        
Has freed me.         

Bože, Tvá Velikost
mě popletla.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvobodila.

3.
God, I admire
Your Greatness.

God, I love
Your Goodness

Bože, obdivuji
Tvou Velikost.

Bože, miluji
Tvou Dobrotu.

4.
God, Your Greatness
Is one of the things
That I want.

God, Your Goodness
Is the only thing
That I need.

Bože, Tvá Velikost
je jednou z věcí,
které chci.

Bože, Tvá Dobrota
je jedinou věcí,
kterou potřebuji.

5.
God, Your Greatness
Is my inspiration-greed.

God, Your Goodness
Is my aspiration-hunger.

Bože, Tvá Velikost
je mou nenasytností inspirace.

Bože, Tvá Dobrota
je mým hladem aspirace.

6.
God, I am praying to You
To hide from me
Your Greatness.

God, I am praying to You
To reveal to me
Your Goodness.

Bože, modlím se k Tobě,
abys přede mnou schoval
svou Velikost.

Bože, modlím se k Tobě,
abys přede mnou schoval
svou Dobrotu.

7.
God, I salute
Your Greatness.

God, I embrace
Your Goodness.

Bože, klaním se
Tvé Velikosti.

Bože, objímám
Tvou Dobrotu.

8.
God, do use Your Greatness
To control my mind-factory.

God, do use Your Goodness
To pilot my heart-boat.

Bože, použij svou Velikost,
abys ovládal továrnu
mé mysli.

Bože, použij svou Dobrotu,
abys řídil loď mého srdce.

9.
God, Your Greatness
Frightens me.

God, Your Goodness
Enlightens me.

Bože, Tvá Velikost
mě děsí.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvěcuje.

10.
God, I pray to Your Greatness
Out of helpless fear.

God, I meditate on Your Goodness
 Out of sheer love.

Bože, modlím se k Tvé Velikosti
z bezmocného strachu.

Bože, medituji na Tvou Dobrotu
z čisté lásky.