Světlo umění a Blaženost duše

002.jpgTéma role umění a tvořivosti v lidském životě člověka hluboce přitahovalo od nepaměti. V této knize otázek a odpovědí hovoří Sri Chinmoy o umění z nejvyššího duchovního hlediska. Jako osvícený Jogín s přístupem k nejvyšším úrovním umění je Sri Chinmoy schopen nabídnout světlo, jež jen vzácně nalézáme v diskusích na toto téma.
Autor vede čtenáře za veškeré mentální a ­filozofické formulace do světa, který lze vidět jen zřídka a který je popisován jen málokdy, pokud vůbec. Vede čtenáře na cestu do vnitřního světa, odkud tvořivost pramení. Vede čtenáře do světa, kde umění existuje ve formě semínka dříve, než je vůbec projeveno ve fyzickém světě. Potom se ale popravdě nejedná o knihu. Je to spíše brána do hlubší, vznešenější skutečnosti; do vyšší, jemnější úrovně vědomí.


Christian: Co mají společného duchovnost a umění?

Sri Chinmoy: Duchovnost a umění jdou vždy společně ke stejnému cíli. Můžeš říci, že duchovnost je cesta, která vede na místo určení, a umění je cestovatel, který tuto cestu následuje. Jestliže cesta dosáhne cíle bez cestovatele, tehdy není spokojena. Je to proto, že nikoho nepřivedla, nikdo ji nenásledoval a ona se cítí zbytečná. A samozřejmě, pokud není žádné cesty, jak může cestovatel dosáhnout svého cíle? Umění je pozemský cestovatel, poutník, a duchovnost je cesta. Jestliže oba dosáhnou svého společného cíle, oba cítí, že jsou spokojení. Jak umění, tak duchovnost mají jeden cíl, a tímto cílem je nejvyšší radost, nejvyšší štěstí.

 

Edgar: Co je nejvyšší povinností umělce?

Sri Chinmoy: Nejvyšší povinností umělce je meditovat, předtím než něco vytvoří a zatímco tvoří, aby byl ve velmi kontemplativním, božském rozpoložení. Když je potom jeho dílo hotové, položí je k nohám Pána Nejvyššího. Bez ohledu na to, co o jeho díle řeknou druzí, bez ohledu na to, jaké jsou jeho pocity vůči svému dílu, jakmile je jeho dílo dokončeno, umístí jej k nohám Nejvyššího, aby jej On použil svým vlastním způsobem. Toto je nejvyšší povinnost duchovního umělce.

 

Edwin: Můžeme použít meditaci, abychom zvětšili svou tvořivost?

Sri Chinmoy: Zajisté! Modlitba a meditace jsou jediný způsob. Mnoho lidí se nenarodilo jako básníci nebo umělci. Ale cvičením meditace vnesou do své bytosti literární schopnosti, malířské schopnosti, hudební schopnosti, protože meditace znamená nový život. Jakmile do vás vstoupí nový život, stanete se novým člověkem. Řekněme, že předtím jste nebyli umělci. Bůh vám dal určitý druh života s určitými schopnostmi. Když ale do vás vstoupí nový život, znamená to, že do vás vstupuje nová příležitost, nová cesta, nové světlo. V tu chvíli můžete lehce získat umělecké schopnosti.

 

Omar: Je umění renesanční doby více inspirované než moderní umění?

Sri Chinmoy: Tehdy mělo v sobě umění více duše a smysluplnosti než umění současné. V tom, co mnozí moderní umělci dělají, nevidím hlavu ani patu. Odvětí, že jsem člověk neznalý věci a co vůbec vím o umění. Já však jednoduše ­řeknu: „Ano, nic o tom nevím, to je pravda. Ale když přede mne dáte práce Leonarda da Vinci nebo Michelangela a svou práci dáte hned vedle, proč mě jejich umění přitahuje a inspiruje, a vaše ne? Je to tatáž osoba, která soudí; mám tytéž oči, stejné srdce, stejné vnitřní vlastnosti a stejný nedostatek vědomostí.“ Neříkám, že všichni moderní umělci jsou špatní umělci. Zdaleka ne. Existují někteří vynikající moderní umělci. Avšak všeobecně nejsou moderní umělci tolik inspirující nebo povznášející jako umělci renesančního období. V oblasti tvůrčího umění byla ta doba daleko pokrokovější, duchovnější a duši více povznášející než současná. Před několika měsíci jsem nakreslil sérii obrazů, ve kterých nikdo nic neviděl. Dal jsem jim však bombastická jména, abych dokázal, že jsou všechny duchovní! Většina moderních umělců dělá totéž. Co malují, ví jen Bůh. Když se jich však zeptáte, co vidí ve svém umění, jedná se o absolutní odhalení a projevení, absolutní kosmickou vizi. Když však Leonardo da Vinci maloval vědomí Mony Lisy, zachytil jej celé naprosto živě – Hrdost Věčnosti. Díváte se na Monu Lisu a vidíte, že je Božským Světlem a Nesmrtelným Životem. Když je někdo velmi ošklivý, snaží se oblékat si ty nejdražší, nejkrásnější šaty. Pokud je však skutečně ošklivý, pak to nepomůže. Moderní umělci se zabývají pouze barvou, čárou a zvukem, ale není v tom žádná duše. Jak dlouho můžete oceňovat tělo a formu, jestliže jim chybí duch? Moderní malíři umí namalovat tělo člověka, jeho tělesné vědomí, ale není v tom žádný duch. Umí skládat hudbu, ale všeobecně v tom však není žádná božská harmonie. Proto pokud jde o duchovnost, moderní umělci nemohou uspět. Mnoha lidem to možná dává radost, ale jejich vědomí to neinspiruje ani nepovznese.