Cesta do Tibetu a co z toho vzešlo...

Všechno začalo roku 1993 v Tibetu. Ve svých třiadvaceti letech jsem měl to štěstí s kamarády podniknout pravou dobrodružnou cestu až do dalekého Tibetu. Nevěděl jsem kam jedu a co mám očekávat, ale přivezl jsem si něco velice cenného. Kromě suvenýrů, fotek, střevních potíží a totálního vyčerpání, jsem si přinesl zvláštní pocit ze setkání s lidmi Tibetu. Bez ohledu, jestli to byli mniši nebo obyčejní Tibeťané, ti lidé měli v sobě něco, co jsem předtím nikdy nepocítil. Jakousi vnitřní jiskru, která, i přes jejich těžký život, kolem nich šířila auru štěstí a optimismu. Intuitivně jsem věděl, že to mají díky svému zbožnému životu, ale nikdy bych neřekl, že to může z někoho tak hmatatelně vyzařovat.

Nikdy neřekl, že s duchovním životem a tím tajemným vyzařováním radosti a optimismu můžu mít já někdy osobní zkušenost. Přesto jsem po návratu z Tibetu začal hledat a nalezl jsem meditaci a svého Mistra.